Imany - Shape Of A Broken Heart

 (versiyon 1)
Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   

Africa has the shape of a broken heart

Afrika kırılmış bir kalbin şekline sahip

And the heart of a broken land,

Ve kırılmış bir vatanın kalbineYou fell from heaven

Sen cennetten düştün

Straight to hell,

Cehenneme doğru

Now your children are missing

Şimdi senin çocukların kayıp

I try to understand

Anlamaya çalıştım

Who I am

Kim olduğumu

Years after years

Yılar yıllar sonra

God, it feels the same

Tanrım, bu aynı hissettiriyorParted favors

Ayrılmış iyilik

Everybody's gone

Herkes gitti

Ain't no war that I know

Bildiğim bir savaş yok

Anybody won

Kimsenin kazandığı

Africa has the shape of a broken heart

Afrika kırılmış bir kalbin şekline sahip

And the heart of a broken land,

Ve kırılmış bir vatanın kalbineYou fell from heaven

Sen cennetten düştün

Straight to hell,

Cehenneme doğru

Now your children are missing

Şimdi senin çocukların kayıp

Kiss their forehead

Onların alınlarından öp

And hold their hands

Ve onların ellerinden tut

Close their eyes

Onların gözlerini kapat

And put their name on their graves

Ve isimlerini onların mezarlarına koyDust is dust

Toz tozdur

And so goes our faithVe işte inancımız gidiyor

So goes our faith

İşte inancımız gidiyor

Africa has the shape of a broken heart

Afrika kırık bir kalbin şekline sahip

And the heart of a broken land,

Ve kırık bir vatanın kalbineFell from heaven

Cennetten düşmüş

Straight to hell,

Cehenneme doğru

Now your children are missing

Şimdi senin çocukların kayıp

And the wind blows,

Ve rüzgar üflüyor

And the children roam

Ve çocuklar geziniyor

Sitting on a side of a road

Yolun kenarında oturuyorlar

Watching all the boats, ooh

Tüm o botları izliyorlar

Africa has the shape of a broken heart

Afrika kırık bir kalbin şekline sahip

And the Heart of a broken land,

Ve kırık bir vatanın kalbineYou fell from heaven

Sen cennetten düştün

Straight to hell,

Cehenneme doğru

And now your children are missing

Ve şimdi senin çocukların kayıp

Now I understand

Şimdi ben anlıyorum

Who I am, who I am, who I am…

Kim olduğumu kim olduğumu kim olduğumuTell me how,

Bana nasıl olduğunu söyle

Tell me how,

Nasıl olduğunu söyle

Tell me how,

Bana nasıl olduğunu söyle

I can accept the thing

Bir şeyleri kabul edebilirim

Things that I can't change

Değiştiremeyeceğim şeyleri

Except the things that I can change

Değiştirebileceğim şeyleri kabul edebilirim

Bu döküman AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır. http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? Shape Of A Broken Heart Çeviri sayfasını Şimdi paylaşın: