Akor Tab Söz Çeviri Anasayfası
Akor|Tab|Söz|Nota Arşivi
Gitar Akorları | Tab,Söz ve Nota Anasayfası | En Yeni Şarkılar | En Popüler Şarkılar | Akor Cetveli

Bilgiler
 
Seslendiren ve Şarkı: Eminem - Crack A Bottle
Biçim: Türkçe Çevirisi ve Sözleri - HİÇBİRİ
Tarih: 10 Şubat 2009 Salı
Gönderen: ohara
Toplam Okuyan: 11.011 kişi
Bu Ay Okuyan: 7 kişi
Bu Hafta Okuyan: 12 kişi
 
Beğendiniz mi? Crack A Bottle Çeviri sayfasını Şimdi paylaşın:

Eminem - Crack A Bottle - Çeviri


Puanlama:
 (2 kişi)

Crack A Bottle şarkısının diğer versiyonlarına bakın >>

Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   
Ooww Ladies and gentlemen 
Bayanlar baylar
The moment you’ve all been waiting for .. 
Beklediğiniz an..
In this corner : weighing 175 pounds, 
Bu köşede: 175 pound ağırlağında,
with a record of 17 rapes, 400 assaults, and 4 murders, 
17 tacizin kaydıyla, 400 saldırı ve 4 cinayet
the undisputed, most diabolic villain in the world : 
Tartışılmaz dünyadaki en şeytani kötü adam
Slim Shady! 
İnce Shady!

Chorus : Eminem 
So crack a bottle, let your body waddle 
Şişe çatlar, vücudunun badi badi yürümesine izin ver
Don’t act like a snobby model.you just hit the lotto 
Züppe bir model gibi hareket etme. Sadece tombalayı vur.
O-oh o-oh, bitch3s hopping in my Tahoe 
Cadılar benim Tahoe’mde zıplarken
Got one riding shotgun and no not one of them got clothes 
Sataşıp ateş eden biri haline gel ve onun giyisilerinden biri olma
Now where’s the rubbers? Whose got the rubbers? 
Şimdi lastikler nerede? Kimin lastikleri?
I noticed there’s so many of them 
Onların o kadar çok olduğunu fark ettim
and there’s really not that many of us. 
Ve gerçekten biz bu kadar çok değiliz.
Ladies love us and my posse’s kicking up dust. 
Bayanlar bizi sever ve grubumun tekmelemesi tozun yukarısıdır.
It’s on till the break of dawn 
Şafağın batışına kadardır
and we’re starting this party from dusk 
Ve akşam karanlığından bu partiye başlıyoruz

Ok … let’s go 
Tamam… hadi gidelim

Eminem 
Back wit Andre, the giant, mister elephant tusk 
Geri zeka, Andre'dir, dev, bay fil dişi
Fix your mugs, you’ll just be another one bit the dust 
Suratını belirle, sadece tozun başka bir parçası olacaksın
Just one of my mothers son who got thrown under the bus 
Sadece otobüsün altında atılan benim anne oğlumun biri
Kiss my butt. Lick the Frumunda cheese from under my nuts 
**** öp. Fındıklarımın altından Frumunda peynirini ye
It disgusts me to see the game the way that it looks 
Görünen yolu, oyunu görmek için benden iğrendi
Its a must I redeem my name n haters get mushed. 
O benim ismimi kurtarmalıdır ve nefret edenler ezmeli.
Bitch3s lust. Man they love me when I lay in the cut. 
Cadılar kösnüdür. Adamım parçada yayarken onlar beni sever.
Fist the cup. The lady gave her eighty some paper cut. 
Parçayı böl. Bayan onun seksen kağıt parçalarını verdi.
Now picture us. Its ridiculous you curse at the thought 
Şimdi bizi resmet. Düşüncede lanet ettiğin saçmalık o.
Cause when I spit the verse the sh-t 
Çünkü mısranın **** sapladığımda
gets worse then worcester shire sauce 
Daha çok alırlar sonra çalışanların salçayı sallar
If I could fit the words as picture perfect, works every time 
Mükemmel bir resim gibi kelimelere ayak uydurabilseydim, her zaman çalışırdım
Every verse, every line, as simple as nursery rhymes 
Her şiir, her yol, sade gibi çocuk uyakları gibi
Its elementary. The elephants have entered the room. 
Bu basit. Filler odaya girmiş.
I venture to say we're the center of attention its true 
Dikkatin merkezi olduğumuzu demeye cürret ederim, bu doğru.
Not to mention back with a vengeance so here’s the signal 
Fazlasıyla arkada bahsetmemek, bundan dolayı sinyal buradadır
Of the bat symbol. The platinum trio’s back on you hoes. 
Vuruş simgesinin. Sende platin üçlüsünün arkası çapalardır.

Chorus : Eminem 
So crack a bottle, let your body waddle. 
Şişe çatlar, vücudunun badi badi yürümesine izin ver
Don’t act like a snobby model. 
Züppe model gibi hareket etme.
You just hit the lotto. 
Sadece tombalayı vur.
O-oh o-oh, bitches hopping in my Tahoe . 
Cadılar benim Tahoe’mde zıplarken
Got one riding shotgun and no not one of them got clothes 
Sataşıp ateş eden biri haline gel ve onun giyisilerinden biri olma
Now wheres the rubbers? Whose got the rubbers?
Şimdi lastikler nerede? Kimin lastikleri?
I noticed there’s so many of them 
Onların o kadar çok olduğunu fark ettim
and there’s really not that many of us. 
Ve gerçekten biz bu kadar çok değiliz.
Ladies love us and my posses kicking up dust. 
Bayanlar bizi sever ve grubumun tekmelemesi tozun yukarısıdır.
Its on till the break of dawn and were starting this party from dusk. 
Şafağın batışına kadardır Ve akşam karanlığından bu partiye başlıyoruz

Ladies and gentlemen, Dr. Dre 
Bayanlar ve baylar, Dr. Dre

Dr Dre 
They see that low rider go by they're, like Oh my! 
Onlar alçak binicinin geçtiğini görür, onlar benim gibi!
You ain’t got to tell me why you’re sick cuz I know why. 
Neden hasta olduğunu bana söylemek için uğraşmış olamazsın, çünkü nedenini biliyorum.
I dip through in that six they like sick em Dre. 
Altının içinden daldırdım, onlar Dre gibi hasta.
I’m an itch that they cant scratch, they’re sick of me. 
Onların tırmalayamadığı bir kaşıntıyım. Onlar bana hasta.
But hey, what else can I say? I love LA. 
Fakat, hey başka ne söyleyebilirim? Los Angeles’I seviyorum.
Cuz over and above all, its just another day 
Çünkü bitti ve hepsi yukarıda, bu sadece başka bir gün
And this one begins where the last one ends. 
Ve bu sonuncunun bittiği yerde başlar.
Pick up where we left off and get smashed again. 
Ayrıldığımız yeri seç ve tekrar parçala.
I’ll be dammed, just f*cked around and crashed my Benz. 
Baraj yapacağım, sadece **** ve Benz’ime çarp.
Driving around with a smashed front end 
Sonun önünde kazayla sürüyor
Lets cash that one in. 
Hadi paraya çevirelim,
Grab another one from out the stable 
Dışarıdaki ahırdan başka bir kapış
The Monte Carlo, El Camino or the El Dorado 
Monte Carlo, El Camino ya da El Dorado
The hell if I know. 
Biliyorsam cehennem.
Do I want leather seats or vinyl? 
Deri koltuk ya da vinil ister miyim?
Decisions, decision 
Karar, karar
Garage looks like Precision Collision. 
Garaj Precision Collision gibi görünüyor.
Or Maaco beats quake like Waco 
Ya da Maaco, Waco gibi titretir
Just keep the bass low speakers away from your face though 
Sadece buna rağmen senin yüzünden levrek, alçak konuşmacıları uzak tut

Chorus : Eminem 
So crack a bottle, let your body waddle. 
Şişe çatlar, vücudunun badi badi yürümesine izin ver
Don’t act like a snobby model . 
Züppe model gibi hareket etme.
You just hit the lotto. 
Sadece tombalayı vur.
O-oh o-oh, bitches hopping in my Tahoe . 
Cadılar benim Tahoe’mde zıplarken
Got one riding shotgun and no not one of them got clothes 
Sataşıp ateş eden biri haline gel ve onun giyisilerinden biri olma
Now wheres the rubbers? Whose got the rubbers? 
Şimdi lastikler nerede? Kimin lastikleri?
I noticed there’s so many of them 
Onların o kadar çok olduğunu fark ettim
and there’s really not that many of us. 
Ve gerçekten biz bu kadar çok değiliz.
Ladies love us and my posses kicking up dust. 
Bayanlar bizi sever ve grubumun tekmelemesi tozun yukarısıdır.
Its on till the break of dawn and were starting this party from dusk. 
Şafağın batışına kadardır Ve akşam karanlığından bu partiye başlıyoruz

And I take great pleasure in introducing: 50 Cent 
ve tartışmadaki harika zevki alıyorum: 50 Cent

50 Cent 
It’s bottle after bottle 
Şişeden sonra şişe
The money ain’t a thang when you party with me 
Para benimle parti yaptığın zamandan değildir
Its what we into its simple 
Bu içinde olduğumu, basit
We ball out of control like you wouldn’t believe 
Senin inanmayacağın gibi kontrolün dışında yuvarlıyoruz
I’m the napalm the bomb the don i’m King Kong 
Bomba yapımında kullanılan maddeyim, bombayım, beyefendiyim, ben King Kong’um
Get rolled on wrapped up and reigned on 
Yukarıya sarılan ve saltanat süren akıl 
I’m so calm through Vietnam ring the alarm 
Vietnamdan geçerek çalan alarm kadar sakinim
Bring the shaun dawn burn marajauan do what you want 
Shaun şafak yanığına marajauanı getir, istediğini istiyor musun
Nigga on and on till the break of what 
Zenci ve neyin kırıldığına dair
Get the paper man i’m caking you know i don’t give a f*ck 
Kağıt adamı al, ben kaplanıyorum, biliyorsun sana ***** veremem
I spend it like it don’t mean nothing 
Bunu ödedim bunun hiçbir anlama gelmediği gibi
Blow it like its supposed to be blown 
Bunu uçur onun uçurulmuş olduğunu zannettiği gibi
Mother f*cker i’m grown 
Anne ***** ben büyüdüm
I stunt i style i flash the sh-t 
Engellerim Stilim birden patlarım
I gets what the f*ck i want so what I trick 
***** alırım muzipliğimi isterim
Fat ass birkin bags classy sh-t Jimmy Choo shoes 
Jimmy Choo ayakkabılarının olduğu *** şık çantadaki şişman *** 
I say move a bitch move 
***** taşıyacağımı söylerim

Chorus : Eminem 
So crack a bottle, let your body waddle. 
Şişe çatlar, vücudunun badi badi yürümesine izin ver
Don’t act like a snobby model . 
Züppe model gibi hareket etme.
You just hit the lotto. 
Sadece tombalayı vur.
O-oh o-oh, bitches hopping in my Tahoe . 
Cadılar benim Tahoe’mde zıplarken
Got one riding shotgun and no not one of them got clothes 
Sataşıp ateş eden biri haline gel ve onun giyisilerinden biri olma
Now wheres the rubbers? Whose got the rubbers? 
Şimdi lastikler nerede? Kimin lastikleri?
I noticed there’s so many of them 
Onların o kadar çok olduğunu fark ettim
and there’s really not that many of us. 
Ve gerçekten biz bu kadar çok değiliz.
Ladies love us and my posses kicking up dust. 
Bayanlar bizi sever ve grubumun tekmelemesi tozun yukarısıdır.
Its on till the break of dawn and were starting this party from dusk
Şafağın batışına kadardır Ve akşam karanlığından bu partiye başlıyoruz


Crack A Bottle Çeviri, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? Crack A Bottle Çeviri sayfasını Şimdi paylaşın:


Crack A Bottle Çeviri için Komoçotoko'dan Gelenler
Aramalar: 18 crack a bottle sozleri, so crack the bottle, It's bottle after bottle çeviri, eminem crakc a bottle ceviri, crack a bottle sozleri ceviri, eminem crack a bottle dinle, emınem crack a bottle, crack a bottle dinle, Bath ant body pleasures tûrkce anlami nedir?, an itch they cant scratch ne demek
Eminem - Crack A Bottle için Kullanıcı Görüşleri

Henüz buraya yazan çizen olmamış. Yorum yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.


Siz de Görüş Bildirin

Yorum yazma alanı Akor Merkezi üyelerine özel bir bölümdür. (Giriş Yap / Üye Ol / Şifremi Hatırlat)
Anket
git arci ben soruyor:
Hangi Grubu (sarkiciyi) Dinliyor,yada Cok Seviyorsunuz?

Sonuçlar | Sonuçlar & Yorumlar
Yeni Anket | Anketler
Radyo Dinle
AkorMerkezi.com © 2018
Gizlilik Politikası - Kullanım Koşulları - Kurallar - Son Yorumlar - Rastgele

GitarAkor.com kolonisidir. Derleme 0,03 saniye.