Akor Tab Söz Çeviri Anasayfası
Akor|Tab|Söz|Nota Arşivi
Gitar Akorları | Tab,Söz ve Nota Anasayfası | En Yeni Şarkılar | En Popüler Şarkılar | Akor Cetveli

Bilgiler
 
Seslendiren ve Şarkı: Eminem - Mockingbird
Biçim: Türkçe Çevirisi ve Sözleri - HİÇBİRİ
Tarih: 25 Kasım 2008 Salı
Gönderen: ohara
Toplam Okuyan: 9.402 kişi
Bu Ay Okuyan: 2 kişi
Bu Hafta Okuyan: 3 kişi
 
Beğendiniz mi? Mockingbird Çeviri sayfasını Şimdi paylaşın:

Eminem - Mockingbird - Çeviri


Puanlama:
 (0 kişi)

Mockingbird şarkısının diğer versiyonlarına bakın >>

Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   

I know sometimes things may not always make sense to you right now 
Biliyorum şu anda her şey sana mantıklı gelmeyebilir 

But hey, what daddy always tell you? 
Ama hey, baba sana her zaman ne der? 

Straighten up little soldier 
Kendini topla küçük asker 

Stiffen up that upper lip 
Dudaklarını büzme 

What you crying about? 
Ne diye ağlıyorsun 

You got me 
Ben yanındayım 

Hailie I know you miss your mom and I know you miss your dad 
Hailie biliyorum anneni özlüyorsun, ve biliyorum babanı da özlüyorsun 

When I'm gone but I'm trying to give you the life that I never had 
Gittiğim zaman, ama sana benim asla yaşayamadığım hayatı yaşatmak istiyorum 

I can see you're sad, even when you smile, even when you laugh 
Üzgün olduğunu görebiliyorum, gülümsediğinde bile, kahkaha attığında bile 

I can see it in your eyes, deep inside you want to cry 
Gözlerinden anlayabiliyorum, içinden ağlamak geliyor 

Cuz you're scared, I ain't there? 
Çünkü korkuyorsun, orada değil miyim? 

Daddy's with you in your prayers 
Baban dualarında seninle birlikte 

No more crying, wipe them tears 
Artık ağlamak yok, sil o gözyaşlarını 

Daddy's here, no more nightmares 
Baba burda, artık kabus yok 

We gon' pull together through it, we gon' do it 
Birlikte bunu atlatacağız, başaracağız 

Laney's uncle's crazy, aint he? 
Laney'in amcası çılgın değil mi? 

Yeah but he loves you girl and you better know it 
Evet ama o seni seviyor bunu bilmelisin 

We're all we got in this world 
Biz bu dünyada sahip olduğumuz tek şeyiz 

When it spins, when it swirls 
When it whirls, when it twirls 
Girdap gibi, fırıldak gibi, hızla dönerken 

Two little beautiful girls 
İki küçük güzel kız 

Lookin' puzzled, in a daze 
Şaşırmış, afallamış gözüküyor 

I know it's confusing you 
Biliyorum bu kafanı karıştırıyor 

Daddy's always on the move, mamma's always on the news 
Baba hep seyahatte, anne hep haberlerde 

I try to keep you sheltered from it but somehow it seems 
Seni bundan korumaya çalışıyorum ama bir şekilde 

The harder that I try to do that, the more it backfires on me 
Bunu yapmaya ne kadar çabalarsam o kadar fazla geri tepiyor 

All the things growing up as daddy that he had to see 
Babanın görmek zorunda kaldığı şeyleri 

Daddy don't want you to see but you see just as much as he did 
Senin görmeni istemiyorum, ama sen de onun kadar görüyorsun 

We did not plan it to be this way, your mother and me 
Bu şekilde olmasını planlamadık, annen ve ben 

But things have got so bad between us 
Ama ilişkimiz çok kötü gitti 

I don't see us ever being together ever again 
Bir daha asla bir araya gelebileceğimizi sanmıyorum 

Like we used to be when we was teenagers 
Gençliğimizde olduğu gibi 

But then of course everything always happens for a reason 
Ama elbette her şeyin bir sebebi vardır 

I guess it was never meant to be 
Sanırım asla olmaması gerekiyordu 

But it's just something we have no control over and that's what destiny is 
Ama bu kontrol edemediğimiz bir şeydi ve kader buna denir 

But no more worries, rest your head and go to sleep 
Ama telaşlanmana gerek yok, kafanı yastıga koy ve uyu 

Maybe one day we'll wake up and this will all just be a dream 
Belki bir gün uyanacağız ve bunların hepsi bir rüya olacak 

Nakarat: 

[ Now hush little baby, don't you cry 
Şşş küçük bebek, sakın ağlama 

Everything's gonna be alright 
Her şey yoluna girecek 

Stiffen that upper lip up little lady, i told ya 
Dudaklarını büzme küçük bayan, sana söyledim 

Daddy's here to hold ya through the night 
Baba sana sarılmak için burada, gece boyunca 

I know mommy's not here right now and we don't know why 
Biliyorum anne şu an burda değil ve nedenini bilmiyouruz 

We fear how we feel inside 
İçimizdeki his bizi korkutuyor 

It may seem a little crazy, pretty baby 
Bu biraz çılgınca gözükebilir tatlı bebek 

But i promise momma's gon' be alright 
Ama söz veriyorum anne iyi olacak ] 

It's funny 
Bu tuhaf 

I remember back one year when daddy had no money 
Bir senesinde babanın hiç parası olmadığını hatırlıyorum 

Mommy wrapped the Christmas presents up 
Anne Noel hediyelerini paketlemişti 

And stuck 'em under the tree and said some of 'em were from me 
Ve onları ağacın altına sıkıştırmıştı ve bazılarını benim aldığımı söylemişti 

Cuz daddy couldn't buy 'em 
Çünkü baba onları satın alamamıştı 

I'll never forget that Christmas I sat up the whole night crying 
O Noel'i hiç unutmayacağım, bütün gece oturup ağlamıştım 

Cuz daddy felt like a bum, see daddy had a job 
Çünkü baba bir serseri gibi hissetmişti, aslında onun bir işi vardı 

But his job was to keep the food on the table for you and mom 
Ama onun işi senin ve annen için masaya yemek koymaktı 

And at the time every house that we lived in 
Ve o zamanlar yaşadığımız bütün evler 

Either kept getting broke into and robbed 
Ya içine girilerek soyuldu 

Or shot up on the block and your mom was saving money for you in a jar 
Ya da binaya hasar verildi ve annen senin için bir kavanozda para biriktiriyordu 

Tryna start a piggy bank for you so you could go to college 
Üniversiteye gidebilesin diye bir domuz kumbarası oluşturmaya çalışıyordu 

Almost had a thousand dollars till someone broke in and stole it 
Neredeyse bin dolar olmuştu ta ki biri onu çalana dek 

And I know it hurt so bad it broke your momma's heart 
Ve biliyorum bu o kadar incitti ki annenin kalbi kırıldı 

And it seemed like everything was just startin' to fall apart 
Ve her şey darmadağın olmaya başlıyor gibiydi 

Mom and dad was arguin' a lot so momma moved back 
Anne ve baba çok tartışıyorlardı, sonunda anne taşındı 

On the Chalmers in the flat one bedroom apartment 
Chalmers'da tek odalı bir daireye 

And dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara 
Ve baba da Novara'da 8 Mile'ın öteki tarafına taşındı 

And that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre 
Ve sonra baba elinde CD'siyle Kaliforniya'ya gitti ve Dr. Dre ile buluştu 

And flew you and momma out to see me 
Ve beni görmeniz için uçakla sizi getirtti 

But daddy had to work, you and momma had to leave me 
Ama babanın çalışması gerekiyordu, sen ve annen ayrılmak zorundaydınız 

Then you started seeing daddy on the T.V. and momma didn't like it 
Sonra babayı T.V.'de görmeye başladın ve anne bundan hoşlanmadı 

And you and Laney were too young to understand it 
Sen ve Laney bunu anlamak için çok küçüktünüz 

Papa was a rollin' stone, momma developed a habit 
Baba sürekli başka bir yerdeydi ve annen bir alışkanlık edindi 

And it all happened too fast for either one of us to grab it 
Ve bu ikimizin de engelleyemeyeceği kadar hızlı oldu 

I'm just sorry you were there and had to witness it first hand 
Orada olup buna birinci elden şahit olduğun için çok üzgünüm 

Cuz all I ever wanted to do was just make you proud 
Çünkü tek yapmak istediğim seni gururlandırmaktı 

Now I'm sittin in this empty house, just reminiscing 
Şimdi bu boş evde oturmuş, eski günleri yadediyorum 

Lookin' at your baby pictures, it just trips me out 
Bebeklik fotoğraflarına bakıyorum, beni duygulandırıyor 

To see how much you both have grown, it's almost like you're sisters now 
İkinizin de ne kadar büyüdüğünü görmek, şimdi neredeyse kardeş gibisiniz 

Wow, guess you pretty much are and daddy's still here 
Vay be, sanırım gerçekten öylesiniz ve baba hala burda 

Laney I'm talkin' to you too, daddy's still here 
Laney sana da söylüyorum, baba hala burda 

I like the sound of that, yeah 
Bu sesi seviyorum, evet 

It's got a ring to it don't it? 
Kulağa hoş geliyor değil mi? 

Shh, momma's only gone for the moment 
Şşş, anne sadece şu an için gitti 

 [ Now hush little baby, don't you cry 
Şşş küçük bebek, sakın ağlama 

Everything's gonna be alright 
Her şey yoluna girecek 

Stiffen that upper lip up little lady, i told ya 
Dudaklarını büzme küçük bayan, sana söyledim 

Daddy's here to hold ya through the night 
Baba sana sarılmak için burada, gece boyunca 

I know mommy's not here right now and we don't know why 
Biliyorum anne şu an burda değil ve nedenini bilmiyouruz 

We fear how we feel inside 
İçimizdeki his bizi korkutuyor 

It may seem a little crazy, pretty baby 
Bu biraz çılgınca gözükebilir tatlı bebek 

But i promise momma's gon' be alright 
Ama söz veriyorum anne iyi olacak ] 

And if you ask me too 
Ve eğer istersen 

Daddy's gonna buy you a mockingbird 
Baba sana bir alaycı kuş alacak 

I'mma give you the world 
Sana dünyaları vereceğim 

I'mma buy a diamond ring for you 
Senin için bir elmas yüzük alacağım 

I'mma sing for you 
Senin için şarkı söyleyeceğim 

I'll do anything for you to see you smile 
Gülümsediğini görmek için her şeyi yapacağım 

And if that mockingbird don't sing and that ring don't shine 
Ve eğer o alaycı kuş şarkı söylemez ve o yüzük parlamazsa 

I'mma break that birdies neck 
Kuşun boynunu kıracağım 

I'd go back to the jewler who sold it to ya 
Yüzüğü satan kuyumcuya geri gidip 

And make him eat every carat don't fuck with dad (haha) 
Her bir karatı ona yedireceğim, babayla dalga geçilmez (haha)


Mockingbird Çeviri, AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır.
http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? Mockingbird Çeviri sayfasını Şimdi paylaşın:


Mockingbird Çeviri için Komoçotoko'dan Gelenler
Aramalar: eminem mocking bird sözleri, mockinbird kime yazildi, emınem mockıngbırd turkce cevırılı, emine şarkısının notaları, mockingbird ceviri akor, paul anka papa çeviri, mockingbird ne demek, mockingbird şarkı sözü türkçe, mockingbird notaları, eminem mockingbird şarkı sözleri türkçesi
Eminem - Mockingbird için Kullanıcı Görüşleri

Henüz buraya yazan çizen olmamış. Yorum yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.


Siz de Görüş Bildirin

Yorum yazma alanı Akor Merkezi üyelerine özel bir bölümdür. (Giriş Yap / Üye Ol / Şifremi Hatırlat)

Anket
ozantube soruyor:
Ucuz Les Paulların hangisi daha güzel?


Sonuçlar | Sonuçlar & Yorumlar
Yeni Anket | Anketler
Radyo Dinle
AkorMerkezi.com © 2018
Gizlilik Politikası - Kullanım Koşulları - Kurallar - Son Yorumlar - Rastgele

GitarAkor.com kolonisidir. Derleme 0,03 saniye.