Akor Tab Söz Çeviri Anasayfası
Akor|Tab|Söz|Nota Arşivi
Gitar Akorları | Tab,Söz ve Nota Anasayfası | En Yeni Şarkılar | En Popüler Şarkılar | Akor Cetveli

Bilgiler
 
Seslendiren ve Şarkı: Eminem - Stan
Biçim: Türkçe Çevirisi ve Sözleri - HİÇBİRİ
Tarih: 25 Kasım 2008 Salı
Gönderen: ohara
Toplam Okuyan: 41.737 kişi
Bu Ay Okuyan: 9 kişi
Bu Hafta Okuyan: 19 kişi
 
Beğendiniz mi? Stan Çeviri sayfasını Şimdi paylaşın:

Eminem - Stan - Çeviri


Puanlama:
 (12 kişi)

Stan şarkısının diğer versiyonlarına bakın >>

Metin boyutu: ( + Büyült ) ( - Küçült)   
Nakarat: X2 
[ My tea's gone cold, I'm wonderin why i got out of bed at all 
Çayım soğudu, yataktan ne diye kalktığımı merak ediyorum 
The morning rain clouds up window and i can't see at all 
Sabah yağmuru penceremi bulandırıyor, ve hiçbir şey göremiyorum 
And even if i could it'd all be grey with your picture on my wall 
Ve görebilseydim bile bu tamamen gri olurdu, duvarımdaki resminle birlikte 
It reminds me that it's not so bad, it's not so bad... 
Bu bana o kadar da kötü, o kadar da kötü olmadığını hatırlatıyor ] 
Dear Slim, I wrote you but you still ain't callin' 
Sevgili Slim, sana yazdım ama hala aramıyorsun 
I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom 
Aşağıda cep numaramı, çağrı cihazı ve ev numaramı bırkatım 
I sent two letters back in autumn, you must not have got'em 
Sonbaharda 2 mektup daha yolladım, ama onları almamış olmalısın 
There probably was a problem at the post office or somethin' 
Muhtemelen postanede falan bir problem olmuştur 
Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot 'em 
Bazen adresleri hızlı ve baştan savma yazıyorum 
But anyways, fuck it, what's been up man, how's your daughter? 
Ama neyse, s.ktir et, ne var ne yok adamım? Kızın nasıl? 
My girlfriend's pregnant too, I'm 'bout to be a father 
Benim kızarkadaşım da hamile, baba olmak üzereyim 
If I have a daughter, guess what I'm-a call her? I'ma name her Bonnie 
Eğer bir kızım olursa, bil bakalım ona ne diyeceğim,adını Bonnie koyacağım 
I read about your uncle Ronnie too, I'm sorry 
Ronnie amcanla ilgili yazıyı okudum, üzgünüm 
I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him 
Onu istemeyen bi kaltak yüzünden kendini vuran bir arkadaşım vardı 
I know you probably hear this everyday, but I'm your biggest fan 
Biliyorum, büyük ihtimalle bunu her gün duyuyorsun,ama ben en büyük hayranınım 
I even got the underground shit that you did with Scam 
Scam'le yaptığın underground b.k bile var bende 
I got a room full of your posters and your pictures, man 
Posterlerin ve resimlerinle dolu bir odam var adamım 
I like the shit you did with Ruckus too, that shit was phat 
Ruckus'la yaptığın o b.ku da sevdim, zengin bi parçaydı 
Anyways, I hope you get this man 
Herneyse, umarım bunu alırsın adamım 
Hit me back, just to chat Truly yours, your biggest fan, this is Stan 
Bana geri yaz, laklak etmiş oluruz, içtenlikle, en büyük hayranın, Stan 
Nakarat X2 
Dear Slim, you still ain't called or wrote, I hope you have the chance 
Sevgili Slim, hala ne aradın ne de yazdın, umarım fırsatın olur 
I ain't mad, I just think it's fucked up you don't ans(Ben Türk alfabesini bilmeyecek kadar zavallı bir insanım) fans 
Kızgın değilim, sadece bence hayranlarına cevap vermemen b.ktan bir şey 
If you didn't want to talk to me outside the concert you didn't have to 
Eğer konserden sonra benimle konuşmak istemediysen, zorunda değildin 
But you could have signed an autograph for Matthew 
Ama Matthew için bir imza verebilirdin 
That's my little brother, man. He's only 6 years old 
O benim küçük kardeşim adamım, daha 6 yaşında 
We waited in the blistering cold for you for 4 hours and you just said no 
Buz gibi soğukta seni 4 saat bekledik ama sen sadece hayır dedin 
That's pretty shitty man, you're like his fuckin' idol 
Bu çok b.ktan adamım, sen onun lanet idolü gibisin 
He wants to be just like you man, he likes you more than I do 
Aynı senin gibi olmak istiyor dostum, seni benim sevdiğimden daha çok seviyor 
I ain't that mad, though I just don't like bein' lied to 
O kadar kızgın değilim, ama sadece yalan söylenmekten hoşlanmıyorum 
Remember when we met in Denver? You said if I write you You would write back 
Denver'da görüştüğümüzü hatırlıyor musun?Eğer yazarsam geri yazarım demiştin 
See, I'm just like you in a way 
Bak, ben de bi bakıma senin gibiyim 
I never knew my father neither, he used to always cheat on my mom and beat her 
Ben de babamı hiç tanımadım, o annemi hep aldatır ve dövermiş 
I can relate to what you're sayin' in your songs 
Şarkılarında söylediklerinle ilişkilendirebiliyorum 
So when I have a shitty day, I drift away and put 'em on 
B.ktan bir gün geçirdiğim zaman, sürüklenip kasedini koyuyorum 
Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed 
Çünkü gerçekten başka bi b.kum yok, ve bu keyifsiz olduğumda yardım ediyor 
I even got a tattoo with your name across the chest 
Göğsümde isminin yazdığı bir dövmem bile var 
Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds 
Bazen kendimi bile kesiyorum, ne kadar kanadığını görmek için 
It's like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me 
Bu adrenalin gibi, acı benim için ani bir saldırı gibi 
See, everything you say is real, and I respect you 'cause you tell it 
İşte, söylediğin her şey gerçek,sana saygı duyuyorum,çünkü bunları söylüyorsun 
My girlfriend's jealous 'cause I talk about you 24&7 
Kızarkadaşım kıskanıyor çünkü 7 gün 24 saat senden bahsediyorum 
But she don't know you like I know you, Slim, no one does 
Ama o seni benim tanıdığım gibi tanımıyor, Slim, kimse tanımıyor 
She don't know what it was like for people like us growing up 
O bizim gibi insanlar olarak büyümenin nasıl olduğunu bilmiyor 
You've gotta call me man. I'll be the biggest fan you'll ever lose 
Beni aramalısın adamım, kaybedeceğin en büyük hayranın olurum 
Sincerely yours, Stan. PS: We should be together too 
İçten dileklerimle, Stan. Not: Birlikte olmalıyız 
Nakarat 
Dear Mr. "I'm too good to call or write my fans" 
Sevgili Bay "Hayranlarımı aramak ve yazmak için fazla iyiyim" 
This'll be the last package I ever send your ass 
Bu k.çına göndereceğim son paket olacak 
It's been six months and still no word, I don't deserve it 
Altı ay oldu ve hala bir kelime yok, bunu haketmiyorum 
I know you got my last two letters, I wrote the addresses on 'em perfect 
Biliyorum önceki 2 mektubumu da aldın, adresleri muntazaman yazmıştım 
So this is my cassette I'm sending you, I hope you hear it 
İşte bu benim kasedim, sana yolluyorum, umarım dinlersin 
I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway 
Şu anda arabadayım, karayolunda 90 yapıyorum 
Hey Slim i drank a 5th a vodca dare me to drive? 
Hey Slim, 5 tane votka içtim, sürmeye cesaret edebilir miyim? 
You know that song by phil collins "in the air in the night" 
Phil Collins'in "in the air in the night" şarkısını biliyor musun 
About that guy who could've saved that other guy from drowning but didn't 
Diğer adamı boğulmaktan kurtarabilecekken kurtarmayan adam hakkında 
And Phil saw it all and at his show he found him 
Ve Phil bunu görüp şovunda o adamı bulmuş 
Thats kinda how this is you could've rescued me from drowning 
Bu da biraz onun gibi, beni boğulmaktan kurtarabilirdin 
But its too late i'm on a thousand gallons now i'm drowsy 
Ama artık çok geç, kafam bin galon şimdi, ve uyumak üzereyim 
And all I wanted was a lousy letter or a call 
Ve tek istediğim k.çı kırık bi mektup ya da telefondu 
I hope you know i ripped all your pictures off the wall 
Umarım tüm resimlerini duvardan söktüğümü biliyorsundur 
I loved you Slim, we could have been together, think about it 
Seni sevmiştim Slim, beraber olabilirdik, düşün bunu 
You ruined it now, I hope you can't sleep and you dream about it 
Şimdi bunu berbat ettin, umarım uyuyamaz ve bunu hayal edersin 
And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it 
Ve hayal ettiğinde, umarım uyuyamaz ve çığlık atarsın 
I hope your conscious eats at you and you can't breathe without me 
Umarım vicdanın seni yer ve bensiz nefes alamazsın 
See Slim, {screaming} shut up bitch, I'm trying to talk 
Bak Slim, (çığlık) ke sesini o.ospu, konuşmaya çalışıyorum 
Hey Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk 
Hey Slim, bagajda çığlık atan benim kız arkadaşım 
But I didn't slit her throat, I just tied her up, see I ain't like you 
Ama onun boğazını kesmedim, sadece bağladım, gördün mü, senin gibi değilim 
'Cause if she suffocates, she'll suffer more, then she'll die too 
Çünkü eğer havasız kalırsa, daha fazla acı çeker, ve sonra o da ölür 
Well, gotta go, I'm almost at the bridge now 
Peki, gitmeliyim, köprüye nerdeyse vardım 
Oh shit, I forgot, how am I supposed to send this shit out? 
Oh lanet, unuttum, bu şeyi nasıl gönderebilirim? 
Nakarat X2 
Dear Stan, I meant to write you sooner, but I've just been busy 
Sevgili Stan, daha önce yazmak istedim, ama meşguldüm 
You said your girlfriend's pregnant now, how far along is she? 
Kızx arkadaşının hamile olduğun söyledin, şu anda kaç aylık? 
Look, I'm really flattered you'd call your daughter that 
Bak, kızına o ismi vereceğin için gerçekten memnun oldum 
And here's an autograph for your brother: I wrote it on the Starter cap 
Ve bu da kardeşin için bir imza, Starter kasketinin üzerine yazdım 
I'm sorry I didn't see you at the show, I must have missed you 
Üzgünüm şovda seni görmedim, kaçırmış olmalıyım 
Don't think I did that shit intentionally, just to diss you 
Bunu seni aşağılamak için kasten yaptığımı düşünme 
But what's this shit you said about you like to cut your wrists too? 
Ama bileklerini kesmeyi sevdiğin saçmalığı da ne? 
I say that shit just clownin' dawg, c'mon, how fucked up is you? 
Bence bu soytarılık adamım, kendine gel, ne kadar b.ktan durumdasın? 
You got some issues, Stan, I think you need some counselin' 
Bazı sorunların var Stan, bence senin biraz tavsiyeye ihtiyacın var 
To help your ass from bouncin' off the walls when you get down some 
Moralin bozulduğunda k.çını duvarlardan sıçramaktan kurtarmak için 
And what's this shit about us meant to be together? 
Ve bizim birlikte olmamız gerektiği saçmalığı da ne? 
That type of shit'll make me not want us to meet each other 
Bu tür saçmalıklar buluşmamızı istemememe neden oluyor 
I really think you and your girlfriend need each other 
Bence gerçekten senin ve kız arkadaşının birbirinize ihtiyacınız var 
Or maybe you just need to treat her better 
Veya belki sadece ona daha iyi davranmalısın 
I hope you get to read this letter, I just hope it reaches you in time 
Umarım bu mektubu okuyabilirsin, umarım sana zamanında ulaşır 
Before you hurt yourself, I think that you'd be doin' just fine 
Kendine zarar vermeden önce, sanırım kendini iyi hissediyor olacaksın 
If you'd relax a little, I'm glad that I inspire you 
Eğer biraz sakinleşebilirsen, sana ilham verdiğim için memnunum 
But Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan 
Ama Stan neden bu kadar kızgınsın?Anlamaya çalış, seni bir hayran olarak istiyorum 
I just don't want you to do some crazy shit 
Sadece çılgınca bir şey yapmanı istemiyorum 
I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick 
Bir kaç hafta önce haberlerde bir b.k gördüm, beni hasta etti 
Some dude was drunk and drove his car over a bridge 
Bi ahbap sarhoşmuş ve arabasıyla köprüden açağı uçmuş 
And had his girlfriend in the trunk and she was pregnant with his kid 
Ve kız arkadaşı da bagajdaymış, karnında çocuğuyla birlikte 
And in the car they found a tape but it didn't say who it was to 
Ve arabada bi kaset bulmuşlar, ama kime olduğunu söylemedi 
Come to think about it...his name was...it was you. Damn 
Şimdi aklıma geldi... adı şeydi... o sendin, Lanet


Bu döküman AkorMerkezi.com'da yayınlanmıştır. http://www.akormerkezi.com


İçerik Kısa Linki:


Beğendiniz mi? Stan Çeviri sayfasını Şimdi paylaşın:


Stan Çeviri için Komoçotoko'dan Gelenler
Aramalar: eminem dido stan türkçe söz müziği, stan eminem dido çeviri, eminem stan türkçe sözleri, eminem ft dıdo stan sözleri, eminem kIz versiyonu, stan long sözleri, stan eminem feat. dido ceviri, eminem - stan (long version) ft. dido çeviri, eminem ft dido stan turkce, eminem stan long version ft dido çeviri
Eminem - Stan için Kullanıcı Görüşleri

Henüz buraya yazan çizen olmamış. Yorum yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.


Siz de Görüş Bildirin

Yorum yazma alanı Akor Merkezi üyelerine özel bir bölümdür. (Giriş Yap / Üye Ol / Şifremi Hatırlat)
Anket
Alperock soruyor:
Hayko Cepkin Hakkında Ne Düşünüyosunuz ?


Sonuçlar | Sonuçlar & Yorumlar
Yeni Anket | Anketler
Radyo Dinle
AkorMerkezi.com © 2018
Gizlilik Politikası - Kullanım Koşulları - Kurallar - Son Yorumlar - Rastgele

GitarAkor.com kolonisidir. Derleme 0,03 saniye.